Dwie rzeczy w życiu są niezbędne do szczęścia: ŻAGLE i DOBRA KUCHNIA. Właśnie z tej drugiej pasji zrodził się pomysł stworzenia zdrowych, wartościowych i SMACZNYCH posiłków dla Najmłodszych.

Prowadząc Żłobek i Przedszkole nie mogłem znaleźć dostawcy wyżywienia, który w 100% spełniałby stawiane przeze mnie wymogi związane z żywieniem dzieci do 6 r.ż.

Wiem z  jakimi problemami w zakresie zdrowego żywienia borykają się osoby zarządzające żłobkami i przedszkolami.

W Zielonej Kuchni odpowiadam przede wszystkim za JAKOŚĆ.